mobile
tablet
pc

Algemene voorwaarden

Het maken van een afspraak betekent de automatische aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

 

De hypnotherapeuten verbonden aan Hypnoclinic verbinden zich eraan hun cliënten duidelijk en ondubbelzinnig te informeren over de aangeboden diensten.

Deze algemene voorwaarden vormen de basis van overeenkomsten tussen cliënt en therapeut.

 

Medische setting

Onze hypnotherapeuten zijn geen diëtisten, artsen, psychologen of psychiaters. Zij verrichten geen medische diensten, stellen geen medische diagnose en schrijven geen medicijnen voor.

Onze therapieën worden toegepast volgens de 'binnen de hypnotherapie aanvaarde', 'bewezen' en 'gedocumenteerde methodieken'. 

 (*) Disclaimer: Al onze voorstellen zijn gebaseerd op eerder behaalde resultaten maar kunnen niet gegarandeerd worden. Aangezien elke persoon verschillend is, zijn ook resultaten mogelijk verschillend. Vanzelfsprekend doen we er alles aan om een zo goed mogelijk resultaat te verkrijgen, zodat ook u tevreden bent van onze oplossingen.

Onze inzet

Hypnose is een samenspel tussen de therapeut en de cliënt. Onze therapeuten zullen zich volledig inzetten om uw vraagstukken op te lossen. Om de gewenste resultaten te bereiken, dienen cliënten de instructies van de therapeuten nauwgezet op te volgen. Wenst de cliënt onvoldoende mee te werken, dan zal de sessie worden gestaakt.

 (*) Disclaimer: Al onze voorstellen zijn gebaseerd op eerder behaalde resultaten maar kunnen niet gegarandeerd worden. Aangezien elke persoon verschillend is, zijn ook resultaten mogelijk verschillend. Vanzelfsprekend doen we er alles aan om een zo goed mogelijk resultaat te verkrijgen, zodat ook u tevreden bent van onze oplossingen.

Prijzen en duur van sessies

Prijzen worden per behandeling berekend. Afhankelijk van de problematiek en van de cliënt zal de behandeling bestaan uit één of meerdere sessies. De duur van een sessie is afhankelijk van de progressie van de cliënt, en zal variëren van 30 tot 45 minuten.

 

Betaling

Betaling kan contant of via de bankapp.  Er is geen bancontact aanwezig in de praktijk.

 

Afspraken

Het verplaatsen van een afspraak is kosteloos indien dit ten laatste 24u voor de afspraak gebeurt. Wenst u binnen de 24 uur een afspraak te verplaatsen, betaalt u 75 euro administratiekosten.

Annuleren van een afspraak ten minste 48 uur van tevoren is kosteloos. Als u annuleert binnen de 48 uur voor een afspraak, wordt de sessie volledig in rekening gebracht.

Afspraken maken en annuleren kan via email, telefoon, of via ons online afsprakensysteem.

 

Garantie

Geen enkele therapie biedt garanties. Niet iedereen reageert op dezelfde manier op therapie, net zomin als op medicijnen. Geen enkele therapeut is dus in de mogelijkheid om het eindresultaat te garanderen: geen enkele arts, psychiater, psycholoog, psychotherapeut of hypnotherapeut kan een garantie geven. De cliënt voorspiegelen dat resultaten gegarandeerd zijn, zou dus niet alleen onjuist zijn, maar ook onethisch. Wij kunnen enkel garanderen dat we ons uiterste best doen om de cliënt te helpen. Een deel van het werk ligt immers ook bij de cliënt zelf.

 (*) Disclaimer: Al onze voorstellen zijn gebaseerd op eerder behaalde resultaten maar kunnen niet gegarandeerd worden. Aangezien elke persoon verschillend is, zijn ook resultaten mogelijk verschillend. Vanzelfsprekend doen we er alles aan om een zo goed mogelijk resultaat te verkrijgen, zodat ook u tevreden bent van onze oplossingen.

Betwisting

Wij halen schitterende resultaten, toch is het raadzaam ook een betwistingsclausule in de Algemene Voorwaarden te voorzien. In geval van betwisting, dwz. ontevredenheid van de cliënt over de gebruikte methoden (of resultaten, zie punt hierboven), is verhaal niet mogelijk. Immers, hypnotherapie is een samenwerking tussen de cliënt en de hypnotherapeut. Het is dus duidelijk dat het resultaat erg afhankelijk is van de motivatie én de toewijding én de inspanning van de cliënt. Ook al doen wij ons werk correct, en geven we de juiste suggesties, dan kan er enkel van een goed resultaat gesproken worden als de cliënt deze suggesties ook aanvaardt en ter harte neemt.

Zou er toch een geval van ontevredenheid en betwisting zijn, dan kunnen we alle gegeven suggesties weer wegnemen. Hypnotherapie is een mentaal proces, en we kunnen alle gegeven input dus ook weer ongedaan maken. In geen geval kan er sprake zijn van enige schade, en dus ook niet van schadevergoeding of terugbetaling.

 

Het maken van een afspraak betekent de automatische aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.