mobile
tablet
pc

Vanaf 1 oktober is het team van HypnoClinic uitgebreid met twee Life Coaches!
14 October, 2015 door Johan

Onze life coachesKarin Van Hoorick en Jo Torfs, helpen jou op alle levensgebieden (werk/privé) om vanuit jouw diepste wensen en talenten jouw leven terug vorm te geven.

De life coaches motiveren, inspireren en helpen bij de bevordering van jouw persoonlijke groei en effectiviteit.

Karin en Jo activeren en ondersteunen jou om van start te gaan bij het verbeteren van je levensbalans, het ontwikkelen van je talenten, het ontdekken van je levensdoelen en passies, het verbeteren van je relaties, het vloeiend doorlopen van de verschillende levensfases en het vinden van jouw passende loopbaan 

Onze life coaches worden ingezet om binnen organisaties actief te helpen met het oplossen van problemen op vele gebieden. Ze begeleiden en coachen groepen en organisaties om ziekteverzuim te verlagen en om met stress en conflicten om te gaan. Daarnaast begeleiden zij werkgevers een gezond werkklimaat te scheppen, waarin werknemers hun werk efficiënt en zonder te veel stress kunnen doen.

Bij life coaching wordt er naar diepere, meer onbewuste oorzaken van probleemsituaties gekeken. Een life coach beschikt daarvoor over vaardigheden waarmee hij kortdurend interventies kan toepassen. Daarnaast past hij krachtige psychodynamische coaching methoden toe om innerlijke en uiterlijke conflicten op te lossen, onderliggende drijfveren te onderzoeken en zingevingsvraagstukken te belichten.

Samen met jou als cliënt, wordt er aktie ondernomen binnen de belangrijkste gebieden in jouw leven die jij wil veranderen. 

Kortom, als je een boost nodig hebt om je leven de juiste wending te geven, neem dan contact met ons op.

Karin Van Hoorick is een energieke coach die al 16 jaar mensen aanstuurt om vanuit hun authentieke kracht te leven. Als Internationaal persoonlijkheidstrainer vindt ze het belangrijk iedereen er attent op te maken dat je elke dag gelukkig kan zijn.

 

Jo Torfs is gediplomeerd life coach en ontwikkelde zijn eigen therapie methode(T-therapy). Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring als manager, leidinggevende en motivator.

 

Karin en Jo vormen een mooie, essentiële aanvulling op de diensten van onze hypnotherapeuten.